(Duik) Medische opleidingen

Fire Safety Officer (Kleine blusmiddelen)

Hoe kan een brand ontstaan? Welke blusmiddelen zijn er? Hoe werken die blusmiddelen? Waar moet je op letten tijdens het blussen van een kleine brand? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de cursus Fire Safety Officer. Na een ochtend theorie gaan we dit ook in de praktijk oefenen. U gaat een kleine brand blussen met onder andere een schuimblusser en een blusdeken. Voor vereisten: Geen. Iedereen vanaf 16 jaar (onder begeleiding van een volwassene) kan deelnemen aan deze cursus.
Bedrijfshulpverlener (BHV)

Met dit pakket krijgt je echt waar voor je geld, het is namelijk een combinatie tussen de DAN BLSD + Fire Safety Officer Provider cursus. In 2 dagen tijd leer je alles over levensreddende handelingen, reanimeren, het gebruik van een AED en het gebruik van kleine blusmiddelen. Je gaat ook echt een brandje blussen. Deze 2 daagse cursus kan ook op uw locatie worden verzorgd.
Basic Life Support (BLS)

Het DAN Basic Life Support provider ("DAN BLS Provider") programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden aan te leren nodig om (BLS) bij volwassen slachtoffers te verlenen. BLS bestaat uit meerdere Eerste Hulptechnieken die het leven in stand houden (of misschien terugbrengen). Aan het eind van de cursus kan de DAN BLS provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de ongevalplek. Snel alarmeren en snelle BLS zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen.

Deze cursus wordt ook gegeven in combinatie met de cursus AED.
Automated External Defibrillation (AED)

Deze cursus, DAN Automated External Defibrillation (AED), is een beginnerscursus, bedoeld om het algemene duik- (en geïnteresseerde niet-duik-) publiek op te leiden om de waarschuwingstekens van een Plotselinge Hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van Levensreddend Handelen technieken en een Automatische Externe Defibrillator te gebruiken terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.

Deze cursus wordt ook gegeven in combinatie met de cursus BLS.
First Aid

De DAN First Aid cursus is een training die bedoeld is om mensen met een reanimatie-/BLS certificaat op te leiden om Eerste Hulp aan volwassen slachtoffers met niet levensbedreigende verwondingen te verlenen. Hoewel de cursus opgezet is om samen met de DAN BLS cursus gegeven te worden, kan hij ook als extra module aangeboden worden aan mensen die al een DAN BLS brevet of een ander BLS certificaat volgens de ERC richtlijnen hebben. In een echte ongevalsituatie zijn de eerste Hulpvaardigheden de volgende stap na het verlenen van effectieve BLS.

In deze cursus worden onder andere onderstaande onderwerpen behandeld: Ademhalingsproblemen, Hyperventilatie, Astma,Hartproblemen, Allergische reactie, Diabetische noodgevallen (hyperglycaemie en hypoglycaemie), Beroerte, Behandelen en verbinden van een wond, Een ontwricht of gebroken ledemaat spalken, optillen en verplaatsen met behulp van een passende techniek.
Paediatric Basic Life Support + AED

De DAN Paediatric Basic Life Support (PBLS) is een veel omvattend trainingprogramma voor eerstehulp, gericht op ouders, grootouders, babysitters, docenten, buschauffeurs die regelmatig kinderen vervoeren, kinderverzorgers, jeugdsport coaches en anderen die moeten leren hoe ze moeten reageren op een medisch noodgeval waarbij kinderen en baby’s betrokken zijn. De cursus geeft aanwijzingen voor het voorkomen van verwondingen, informatie over een hartstilstand bij kinderen en de oorzaken daarvan, naast informatie over reanimeren en eerstehulp bij verstikking bij baby’s en kinderen. De cursus legt ook uit hoe beschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden en hoe een kind en/of baby, al dan niet bewusteloos, geholpen kan worden in het geval van een geblokkeerde luchtweg.

Dit programma is gebaseerd op de nieuwste ERC Richtlijnen (European Resuscitation Council) en andere evidence-based behandeladviezen.
Oxygen First Aid For Aquatic Emergencies

Deze cursus, ook wel Aquatic Oxygen Provider, is een opleiding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de dichts bijzijnde kliniek organiseert.
Oxygen First Aid For Scuba Diving Injuries

De cursus is bedoeld om het algemene duikpubliek op te leiden en te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duikverwonding. Bovendien geeft deze cursus een introductie aan nieuwe duikers in de beginselen van het herkennen van duikverwonding tekenen en -symptomen, handelingen en management ervan. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid aan ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te diepen. De DAN Oxygen Provider cursus is niet bedoeld om leken te trainen om zuurstof aan het algemene publiek toe te dienen. Hoewel de medische standaards en materialen voor het toedienen van noodzuurstof aan zowel duikers als niet-duikers gelijk zijn, leidt de DAN Oxygen Provider cursus mensen niet op te reageren bij een verwonding of ziekte in het algemeen met gebruik van zuurstof.
Advanced Oxygen First Aid For Scuba Diving Injuries

Deze cursus, Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, is een gevorderden cursus en geeft extra training aan diegenen die met succes de DAN First Aid for Scuba Diving Injuries cursus hebben afgerond. Hij is bedoeld om Oxygen Providers te trainen in het gebruik van een beademingsautomaat (zoals met de MTV100) en/of de AmbuBallon (BMV).
Hazardous Marine Life Injuries

Deze cursus, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- (en geïnteresseerd niet-duik-) publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om te blijven leren.
On-site Neurological Assessment For Divers

Deze cursus, On-Site Neurological Assessment for Divers, is een programma voor gevorderden dat extra training biedt aan diegenen die met succes de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus in de laatste twee jaar (24 maanden) hebben afgerond. Het werd ontwikkeld om DAN Oxygen Providers op te leiden in hoe de on-site neurologische beoordeling voor duikers uit te voeren.
Aquatic Emergency Care (AEC)

Aquatic Emergency Care (AEC) biedt een grondige training betreffende alle aspecten van reanimatie en defibrillatie, maar ook van zuurstof eerste hulp vaardigheden specifiek voor verdrinking. Deze eerste hulpcursus voor noodgevallen wordt aanbevolen voor lifeguards, zweminstructeurs, staf in waterpretparken, mensen met bootjes, hulpverleners, apneuduikers en anderen die wellicht in actie moeten komen bij een noodgeval in een wateromgeving.

Deze combinatie bevat de cursussen BLS, AED en Aquatic Oxygen.
Diving First Responder

Diving First Responder (DFR) combineert de kennis en vaardigheden uit de volgende vier cursussen tot een enkele aanpak om duiknoodgevallen te behandelen: Oxygen, Advanced Oxygen, HMLI en AED.
Diving First Aid

Diving First Aid (DFA) combineert de kennis en vaardigheden uit de volgende vier cursussen tot een enkele aanpak om duiknoodgevallen te behandelen: Oxygen en Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, Neurological Assessment en First Aid for Hazardous Marine Life. Rescue divers (of hoger) opgeleiden die gebruik maken van dit cursuspakket kunnen direct een aanvraag doen voor de Diving Emergency Specialist erkenning.
Diving Emergency Specialist

Continue educatie is een belangrijke manier waarop duikers hun duikvaardigheden kunnen bijslijpen en zich kunnen verbeteren als duikers. Diver Alert Network begrijpt hoe belangrijk het is een actieve en geïnteresseerde duiker te zijn die er de tijd voor neemt om niet alleen nieuwe duiktechnieken te leren, maar ook technieken om voor jezelf en andere gewonden van een duikongeval te zorgen. Om deze betrokkenheid bij duikveiligheid te erkennen heeft DAN een nieuwe erkenningsprogramma in het leven geroepen, Diving Emergency Specialist genaamd. De DES erkenning is een manier om duikers te herkennen die de opleiding gedaan hebben om zo nodig om klaar te staan voor buddy’s en daardoor veiligere duikers zijn geworden.

Om deze erkenning te verdienen, moeten duikers geldige brevetten hebben in:

• Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (of gelijkwaardig)
• Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (or gelijkwaardig)
• First Aid for Hazardous Marine Life Injuries (or gelijkwaardig)
• Automated External Defibrillation (AED) (or gelijkwaardig)
• On-Site Neurological Assessment for Divers (or gelijkwaardig)
• Medical Oxygen Rebreather (MO2R)

Duikers die een Diving First Responder Provider cursus hebben gedaan, voldoen al aan de hierboven gestelde eisen.

De duiker moet ook in het bezit zijn van:

• een brevet op rescueniveau of hoger bij een duikorganisatie; en
• geldig Reanimatie- en eerste hulpdiploma (bijvoorbeeld DAN BLS brevettering).
Dive Medicine For Divers

Dive Medicine for Divers is voor mensen die geïnteresseerd zijn in het beter begrijpen van duikfysiologie en duikveiligheid. Het omvat onderwerpen die normaliter niet aan bod komen tijdens de duikopleiding, zoals fitness voor duiken, veiligheidsplanning, allergische reacties en verplichtingen en consequenties voor hulpverleners. De modulaire benadering biedt een aantal lesonderwerpen en besprekingen aan, gegeven door een DAN instructeur, samen met videofragmenten en aanvullende zelfstudie informatie.

Na afronding van alle onderdelen van het programma hebben de duikers de verschillende basis eerste hulp vaardigheden geleerd om een gewonde duiker te kunnen beoordelen en hulp te verlenen. Ze kennen manieren om duikongevallen te voorkomen en hoe ze moeten reageren wanneer er zich toch een voordoet. Het is ten zeerste aan te raden om tijdens of na deze cursus duikgerelateerde eerste hulpcursussen te volgen.
DAN Oxygen Rebreather (MO2R)

De cursus DAN Oxygen Rebreather (MO2R) is een geavanceerd opleidingsprogramma bedoeld voor diegenen die al met succes de cursus DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies in de laatste 12 maanden hebben afgerond.

Hij is speciaal bedoeld om DAN Oxygen Providers te trainen in het identificeren en herkennen van duiknoodgevallen waarvoor het DAN Medische Zuurstof Rebreathersysteem een effectieve methode is om noodzuurstof toe te dienen.

Duik opleidingen

DIWA Junior Open Water Duiker
Ervaar avonturen samen! Duik met uw hele familie! Door duiken ervaart een kind een echt avontuur en versterkt ook zijn persoonlijkheid. Speciaal getrainde instructeurs maken het mogelijk jonge personen te laten starten met SCUBA duiken, ze houden rekening met de educatie, medische en psychologische aspecten.

De DIWA Junior Open Water Duiker cursus bestaat uit:

• Lol in het water
• Lol in sport
• Zelfbeoordeling en zelfbeheersing
• Samenwerking met zijn buddy
• Begrip over natuur en de omgeving
• Omgaan met uitrusting en technologie
DIWA Advanced Junior Open Water Duiker
De duiksport biedt een grote diversiteit aan mogelijkheden – helemaal naar uw persoonlijke voorkeur en interesses. Wilt u wrakken gaan onderzoeken, in een bergmeer duiken waar nog nooit iemand is geweest, wilt u met onderwater scooters aan de gang of leren droogpakduiken? Tijdens uw DIWA Advanced Junior Open Water Diver opleiding raakt u bekend met verschillende specialisatie gebieden. U zult veel nieuwe dingen leren en uw duik kwaliteiten verbeteren. Diepten en cursussen zijn aangepast aan uw leeftijd en kwaliteiten. De Junior Specialty cursussen zijn perfect aangepast aan u zodat u een waardevolle opleiding krijgt een heel veel ervaring opdoet.
DIWA Open Water duiker
U bent geïnteresseerd om te zien hoe het er onder water uit ziet en hoe het voelt om te zweven. Hebt u zich ooit afgevraagd tijdens het kijken van een onderwater documentaire: “cool ik ben benieuwd of ik dat ook kan”. Ja, dat kunt u en duiken gaat uw leven verrijken! Het DIWA Open Water Duiker certificaat is uw wereldwijde ticket naar de fascinerende onderwater wereld! De modulair gestructureerde lessen en onze top getrainde DIWA instructeurs garanderen u een grote dosis lol en de perfecte voorbereiding op uw verdere duik avonturen! Uw DIWA certificaat is wereldwijd geldig en erkend. De cursus is van hoge kwaliteit en u leert veilig te duiken in koudere wateren. We hameren op een goede duikkennis waardoor de cursus hoog wordt gewaardeerd in de duik industrie.
DIWA Advanced Open Water Duiker
Tijdens de DIWA Advanced Open Water Duiker cursus gaat u uw kennis flink verbreden en verdiepen daarnaast oefeningen uitvoeren met een DIWA instructeur die er voor zorgt dat u kalm blijft in een eventuele stressvolle situatie en dat u correct reageert. Een DIWA Advanced Open Water Duiker cursus is leuk en zorgt ervoor dat u dichter komt bij de limieten van het recreationele duiken. Het is niet voor iedereen weggelegd door de vereisten. Overleg met uw duikcenter of deze cursus mogelijk is voor u.
DIWA Master Scuba Diver
De rang DIWA Master Scuba Diver kunt u niet behalen door een cursus te doen. U kunt dit aanvragen nadat u 5 specialties heeft afgerond en u heeft minstens een Advanced Open Water Duiker certificaat en een gedegen kennis van bepaalde gebieden.
DIWA Rescue Duiker
Een spannende en belangrijke cursus voor alle duikers. Na het succesvol afronden zal dit u neerzetten als een verantwoordelijke en veilige duiker. Tijdens de training, zullen verschillende scenario’s geoefend worden om u voor te bereiden als DIWA Rescue Duiker. De DIWA Rescue Duiker is kundig genoeg om met problemen om te gaan betreffende hem/haarzelf en anderen na afronding van de cursus.
DIWA Divemaster
Brengt duiken u enorm veel lol en u kunt er simpelweg niet genoeg van krijgen? Wilt u leiden bij activiteiten? Uw duik skills verbeteren? Vindt u het leuk om op beginnende duikers te letten en met ze mee te gaan? Dan is de DIWA Divemaster cursus echt iets voor u. Als DIWA Divemaster neem je verantwoordelijkheid en ondersteun je jou duikcentrum bij de training van duikers. De DIWA Divemaster cursus is de 1e stap om van je hobby een beroep te maken. Neem de stap en wordt een DIWA Pro!
DIWA Assistent Instructeur
Naast het opdoen van extra ervaring, als een DIWA Assistent Instructeur, zult u ook het DIWA systeem leren kennen. Deze cursus is gemaakt om u voor te bereiden om een DIWA Instructeur te worden. U zult presentaties moeten geven en uw trainer zal u hierin ondersteunen. Als een DIWA Assistent Instructeur mag u onder andere een introductie duiken geven.
DIWA Open Water Instructeur
Verlaat het saaie leven en de dagelijkse routine en ga het avontuur in met duiken. Wilt u uw droom verwezenlijken? Andere helpen hun leven te veranderen? En zelfs geld verdienen terwijl u dit doet? Werk over de hele wereld en ontdek andere landen. Dit alles is mogelijk als DIWA Open Water Instructeur. Er zijn nog veel meer redenen om een DIWA duik instructeur te worden. Informeer bij uw duikcentrum voor meer informatie en de mogelijkheden.
DIWA Master Scuba Instructeur
Als DIWA Master Scuba Instructeur laat u uw studenten en werkgever in de duikindustrie zien dat u waardevolle ervaring heeft en dat u een grote diversiteit aan cursussen mag geven. Niet alleen heeft u gedetailleerde duik kennis maar u heeft ook expertise in specialty cursussen. Dit verzekert u ervan dat u nog breder inzetbaar bent dan een Open Water Instructeur. Er zijn veel andere redenen om een DIWA Master Scuba Instructeur cursus te doen.
DIWA Instructeur Trainer
Als een DIWA Instructeur Trainer bent u de instructeur van de toekomstige instructeurs. Een DIWA Instructeur Trainer heeft de hoogste en meest gerespecteerde professionele niveau bij DIWA en in de duik industrie. De selectie en toegang tot een DIWA Instructeur Trainer cursus behelst strikte criteria, echter cross-over naar dit opleidingsniveau vanuit een andere organisatie behoort tot de mogelijkheden.
Nachtduik Specialty
Het ondergaan van de zon hoeft niet te betekenen dat je geen duiken meer kan maken. Een totaal andere wereld komt tot leven als het donker wordt. Met behulp van kunstmatige lichtbronnen kunnen we deze “nieuwe”wereld ontdekken. De nachtduik specialty leert je om veilig in de schemering of in de nacht te duiken met een duiklamp en eventuele probleem situaties te beheersen.
Deep Diver Specialty
Niet alle vissen, flora/fauna en bezienswaardigheden liggen tussen de 0 en 20 meter. Soms bevindt het zich dieper. Deze cursus is bedoeld voor recreatieve duikers die de sportduik limiet willen verhogen tot 40 meter om op verschillende dieptes te kunnen genieten van de vissen, flora/fauna en bezienswaardigheden. In deze cursus leer je technieken en procedures om dit veilig te kunnen doen.
Bootduik Specialty
Het doel van de training is, de duiker bekent te maken met een boot, de regels en procedures aan boord en het duiken vanaf een boot. Eventuele gevaarlijke en/of noodsituaties herkennen en adequaat optreden. Niet geheel onbelangrijk is dat een duiker aan het einde van de duik weer veilig op de juiste boot aan boord komt.
Navigatie Specialty
Als duiker hebben we maar een beperkte hoeveelheid ademlucht bij ons. Het zou jammer zijn als we een groot deel van deze ademlucht zouden verbruiken met het zoeken naar een bezienswaardigheid die we graag willen bekijken onderwater. In deze cursus leer je verschillende navigatie technieken om snel de bezienswaardigheid te vinden en dus langer daarvan kunnen genieten. Ook het veilig weer terug vinden van het beginpunt en het weten waar je bent of welke kant je op gaat is niet geheel onbelangrijk. Niet meer verdwalen en nog meer genieten van je duik, dat is waar het om gaat.
Droogpak Specialty
Ook in de winter en in koudere wateren kan je prima duiken. Comfortabel is het om deze duiken in een droogpak te maken. Je krijgt het minder snel koud, je blijft droog waardoor je je aan de kant niet meer hoeft uit te ontdoen van je natte pak en het is een goede bijdrage aan de duikveiligheid en je gezondheid.
Onderwater Fotografie Specialty
Al dat moois onderwater wil je eigenlijk ook wel aan de mensen laten zien die niet duiken. Met deze specialty kan dat. Je leert om te gaan met een onderwater fotocamera en heel veel tips en trucs. Deze specialty levert ook een upgrade van het zweefvermogen op.
Onderwater Videografie Specialty
Zou je naast al die mooie foto’s toch liever bewegende beelden laten zien? Doe dan de onderwater videografie specialty. De basis beginselen en tips en trucs worden je aangeboden in deze specialty. Hoe leuk is het niet om ook de mensen die niet duiken kennis te laten maken met de onderwaterwereld door middel van jouw eigen beelden.
Peak Performance Buoyancy Specialty
Een goede controle over het drijfvermogen is wat de goede duikers van de rest onderscheidt. Of je nu pas gebrevetteerd bent of al jaren duikt, het verkrijgen van een perfecte controle over je drijfvermogen is iets om op elk niveau naar te streven.

Door een perfecte controle over je drijfvermogen, zal je:

• Duiken zonder moeite, waardoor je je plezier vergroot.
• Langere bodemtijden hebben doordat je luchtverbruik vermindert.
• Meer mogelijkheden hebben tot positieve wisselwerking met het onderwater leven.
• Helpen kwetsbaar onderwaterleven te sparen.
• De levensduur van je uitrusting vergroten.
Duiken met een beperking
Iedereen kan leren duiken. Iedereen…..? Ja, iedereen! Echter hoe zit dat met mensen met een beperking? Ja, ook zij kunnen in principe leren duiken. In het algemeen met een aanpassing, maar gedoken wordt er. DIWA heeft een specialty Disabeld Diver. Daarin kan men worden gecertificeerd voor Open Water Disabeld Diver (OWDD) Level I, level II of level III. Dit is afhankelijk van de beperking. Kleine uitleg. Als men in staat is om hun buddy te helpen bij een noodgeval dan gaat men op voor OWDD level III. Als men in staat is om zichzelf te redden, maar hun buddy niet dan gaat men op voor OWDD level II en zal er altijd met een gekwalificeerd duiker zoals instructeur of assistent-instructeur worden gedoken. OWDD level I houdt in dat men zichzelf en zijn buddy niet kan redden en dus altijd met instructeur en assistent-instructeur dient te duiken. Het klinkt dramatischer dan het is, bij duiken staat veiligheid voorop! In opleiding leert men hetzelfde als een valide duiker met als doel om daarna heerlijk van de vissen en hun omgeving te gaan genieten. Of dat nu in Nederland of in het buitenland is dat maakt niet uit. Wij dagen u uit!